Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.xyz | asianbandar.org | | (Bookmark CTRL+D)

SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 262579 and growing!

Ăn sáng còn đi làm - AsianBookie.Com Forums

AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Ăn sáng còn đi làm

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 193 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
This Discussion has been locked.
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Ăn sáng còn đi làm       - Views: 1551
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 9:06 AM (4 days ago)
hottien052, isuccess6688, Mrs Moon and 9 others  12 Likes  
              #1
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Santos SP OFT 1,5 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
hottien052, isuccess6688, Mrs Moon and 9 others  12 Likes  
 Like     

Advertisement

———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 10:18 AM (4 days ago)            #2
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Xin tạm mã 0,5 thêm goal nữa nào santos cho cleanTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 10:20 AM (4 days ago)            #3
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Perez poledon OFT 1/0,75/0,5 nhồi mạnh ra goal
Thoong kê :
10 trận đối đầu
10 trận home 
10 trận away 
tất cả đều có goal ít nhất là 1 goal 
trận này cũng ko nằm ngoại lệ 
chúc ae may mắn 
 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
vqminh2507  1 Likes  
 Like     
vqminh2507
15-Sep 2021 Wednesday 10:52 AM (4 days ago)            #4
Active Member


Posts: 135
Liked By: 93
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Win. Thanks bro for share tip 
———goal90+3———  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 10:56 AM (4 days ago)            #5
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Perez poledon OFT 1/0,75/0,5 nhồi mạnh ra goal
Thoong kê :
10 trận đối đầu
10 trận home 
10 trận away 
tất cả đều có goal ít nhất là 1 goal 
trận này cũng ko nằm ngoại lệ 
chúc ae may mắn 


0-1 win 
tiếp 
facific FC OFT 1,75/1,5 

 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
kaasu
15-Sep 2021 Wednesday 11:27 AM (4 days ago)            #6
Junior Member


Posts: 7
Liked By: 6
Joined: 22 Jun 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
0-1 win 
tiếp 
facific FC OFT 1,75/1,5 
quá đỉnh,mình vô ngay phút 45 vừa vô húp lun

 
———goal90+3———  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:29 AM (4 days ago)            #7
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Phút 90+3 
1-1 win pacific Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
BaoTran09  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:30 AM (4 days ago)            #8
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Santos lagura rung 0,75/0,5 funbet nhé con này chơi vì đam mê ko kết lắm đâu ae 
tuỳ tâm vậyTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:42 AM (4 days ago)            #9
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Canh santos lagura OFT góc 12,5 big

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi ———goal90+3——— luc 15/09/2021 at 11:43 AMTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:43 AM (4 days ago)            #10
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Ko kịp xuống canh tiếp 13,5 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:44 AM (4 days ago)            #11
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Nó đá pen nên ko nhồi goal chỉ nhồi góc nhéTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:48 AM (4 days ago)            #12
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
13 góc 
quả nữa chénTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:53 AM (4 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
14 góc 
húp bigTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:54 AM (4 days ago)            #14
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Funbet 14,5Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:54 AM (4 days ago)            #15
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Ko hạ kèo mà bay kèo rồi thôi bỏ qua
ghi 1 bàn nào santos lagunaTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:55 AM (4 days ago)            #16
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Puma tabasco lót và rung 
OFt 1,2/0,5 
tỉ lệ lót 30 rung 70Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 11:59 AM (4 days ago)            #17
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Ko hạ kèo mà bay kèo rồi thôi bỏ qua
ghi 1 bàn nào santos laguna
1-0 lại là 90+ 3 đúng vs thương hiệu Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
hangle1075 and tieungocduy  2 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:00 PM (4 days ago)            #18
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Nói 1 câu bạn đang nghĩ về các trận đấu đá qua nào!Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
hangle1075
15-Sep 2021 Wednesday 12:00 PM (4 days ago)            #19
Junior Member


Posts: 15
Liked By: 5
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
hay qua, tuyệt vời 

   Like     
tieungocduy
15-Sep 2021 Wednesday 12:01 PM (4 days ago)            #20
Active Member


Posts: 234
Liked By: 101
Joined: 22 May 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
toàn nổ phut 93 //kk
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ĐỘC CÔ CẦU BẠI
(Est. Nov 2011)

Hạng của đội: #94 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,517,500 Tổng số thành viên: 13
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:02 PM (4 days ago)            #21
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Puma tabasco lót và rung 
OFt 1,2/0,5 
tỉ lệ lót 30 rung 70


Dịch tỉ lệ lót 1,25 50 canh rung 50

 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:03 PM (4 days ago)            #22
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Rung 45-60 funbetTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
hangle1075
15-Sep 2021 Wednesday 12:04 PM (4 days ago)            #23
Junior Member


Posts: 15
Liked By: 5
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Rung 45-60 funbet  ý là sao bạn, 

   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:05 PM (4 days ago)            #24
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Ko có kèo rung thì ngồi canh đi nhéTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:06 PM (4 days ago)            #25
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Ae like mạnh và follow để tôi có cảm hưng share típ nhéTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
tieungocduy and hangle1075  2 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:07 PM (4 days ago)            #26
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
0-1 húp rung 45-60 nhé ae he he he 
phải thế chứ Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
tieungocduy
15-Sep 2021 Wednesday 12:08 PM (4 days ago)            #27
Active Member


Posts: 234
Liked By: 101
Joined: 22 May 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
bái phục
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ĐỘC CÔ CẦU BẠI
(Est. Nov 2011)

Hạng của đội: #94 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,517,500 Tổng số thành viên: 13
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:08 PM (4 days ago)            #28
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hangle1075:
Rung 45-60 funbet  ý là sao bạn,


ĐÁ0-0 Correcaminos de la UAT 45:01-60:00-vs-Pumas Tabasco 45:01-60:00

1.66Tài Xỉu - Tài(0.5)GIẢI LIGA DE EXPANSION MEXICO - CƯỢC TRONG 15 PHÚT

Đang chạy

Các Tỷ Lệ Cược : 1.66 (HK)

 

ĐÁ0-0 Correcaminos de la UAT 45:01-60:00-vs-Pumas Tabasco 45:01-60:00

1.89Tài Xỉu - Tài(0.5)GIẢI LIGA DE EXPANSION MEXICO - CƯỢC TRONG 15 PHÚT

Đang chạy

Các Tỷ Lệ Cược : 1.89 (HK)

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi ———goal90+3——— luc 15/09/2021 at 12:09 PMTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:09 PM (4 days ago)            #29
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Đợi tiền cao vào 1,75 OFT trận này 0-3 nhéTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
phantomlancer
15-Sep 2021 Wednesday 12:09 PM (4 days ago)            #30
Senior Member


Posts: 821
Liked By: 279
Joined: 11 Jan 14


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 16,250
Ranked:
#3763

 
quote originally posted by hangle1075:

Rung 45-60 funbet  ý là sao bạn, 


Ghi bàn trong 15p đầu h2 từ p45 đến p60 đó bạn, nhỡ lần sau có ai post thì biết mà bet nhé :D
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 17,509,062 Tổng số thành viên: 217
 
———goal90+3———  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:10 PM (4 days ago)            #31
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Rung 15p ít ng chơi lắm nhiwng chơi là ăn ăn là nhanh lắm :) hé héTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
hangle1075
15-Sep 2021 Wednesday 12:13 PM (4 days ago)            #32
Junior Member


Posts: 15
Liked By: 5
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Thanks ban nha, vừa vào là 0-2 luon

   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:13 PM (4 days ago)            #33
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
0-2 húp mã đầu 
húp tiếp mã 1,75 ăn 8
tiếp 2,75 2,5 
nhé 
ra 0-3 là endgameTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
phantomlancer
15-Sep 2021 Wednesday 12:16 PM (4 days ago)            #34
Senior Member


Posts: 821
Liked By: 279
Joined: 11 Jan 14


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 16,250
Ranked:
#3763

 
quote originally posted by ———goal90+3———:

0-2 húp mã đầu 
húp tiếp mã 1,75 ăn 8
tiếp 2,75 2,5 
nhé 
ra 0-3 là endgame


Ok luôn a ơi, tối qua MU đẩy e đi xa quá ) may sáng nay gỡ được ít kaka lại tiếp tục chiến với chị cái thôi
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 17,509,062 Tổng số thành viên: 217
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:17 PM (4 days ago)            #35
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi phantomlancer:

Ok luôn a ơi, tối qua MU đẩy e đi xa quá ) may sáng nay gỡ được ít kaka lại tiếp tục chiến với chị cái thôi
Mu qua a post 3 hoà là hoà tiền màTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
phantomlancer
15-Sep 2021 Wednesday 12:18 PM (4 days ago)            #36
Senior Member


Posts: 821
Liked By: 279
Joined: 11 Jan 14


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 16,250
Ranked:
#3763

 
quote originally posted by ———goal90+3———:

Mu qua a post 3 hoà là hoà tiền mà


Ko a, e theo kèo Mu -1.25 trên forum ạ, ko có ý gì nói a đâu
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 17,509,062 Tổng số thành viên: 217
 
———goal90+3———  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:23 PM (4 days ago)            #37
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Ok fenTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 12:32 PM (4 days ago)            #38
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Ghi bàn nào ra 0-3 nàoTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 1:24 PM (4 days ago)            #39
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Lost mã cuối rồi 
nghỉ thôi chiều chiến sau
ppTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 2:56 PM (4 days ago)            #40
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Làm 1 2 mã funbet loạt playoff tung của nhỉ. Có ae nào hóng ko taTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
hmqs
15-Sep 2021 Wednesday 2:59 PM (4 days ago)            #41
*Gold Member*


Posts: 17105
Liked By: 21172
Joined: 26 Jul 08
Followers: 152Tipsters
Championship:
AB$: -62,500
Ranked:
#3824

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Làm 1 2 mã funbet loạt playoff tung của nhỉ. Có ae nào hóng ko ta


MỊA CÁI BỌN TRUNG QUỐC NÀY MỞ HÀNG ĐẦU NGÀY HT TOÀN XỈU,SANG H2 LẠI NỔ LIA CHIA,CHẮC HÔM NAY SẼ KHÁC

 Chơi xiên để đánh giá khả năng của bản thân
Chơi xiên để tạo niềm vui và niềm hi vọng trong ngày dù chả biết thắng thua
Chơi xiên để khi Thần may mắn mỉm cười mình sẽ trở lên giầu có
Đừng chần chờ khi bỏ ra một ít tiền mà có thể thu về một món tiền kếch sù
Đừng quên linke khi bạn đã xem kèo dù thích hay không thích
Đừng quên FOLLOW khi cách chơi của tôi hợp với ý bạn


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 79,799,062 Tổng số thành viên: 2468
   Like     
Ngobalinh93
15-Sep 2021 Wednesday 3:00 PM (4 days ago)            #42
Active Member


Posts: 46
Liked By: 31
Joined: 11 Aug 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Làm 1 2 mã funbet loạt playoff tung của nhỉ. Có ae nào hóng ko ta
len luon   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:01 PM (4 days ago)            #43
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hmqs:
MỊA CÁI BỌN TRUNG QUỐC NÀY MỞ HÀNG ĐẦU NGÀY HT TOÀN XỈU,SANG H2 LẠI NỔ LIA CHIA,CHẮC HÔM NAY SẼ KHÁC
Tôi ít khi chơi trung quốc lắm 
Có chơi toàn funbet vui vui thôi chứ bọn này nó ảo lắmTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:03 PM (4 days ago)            #44
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Xiamen ludao OHT 0,75/0,5 
funbet nhé Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:04 PM (4 days ago)            #45
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Có 2 trận trung 1 trận kèo cao dễ nổ thì bay kèo rồi
conf trận khó ra goal lại để lại :) 
 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
hangle1075
15-Sep 2021 Wednesday 3:06 PM (4 days ago)            #46
Junior Member


Posts: 15
Liked By: 5
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trận Qingdao hả ban, ben 188bet van con kèo,

 
———goal90+3———  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:10 PM (4 days ago)            #47
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Qidao hainiu OFT 2,25 
funbet tập 2 
chốt 2 mã funbet nhé
Ko nomal ko big chơi vui vẻ Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:21 PM (4 days ago)            #48
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Xiamen ludao OHT 0,75/0,5 
funbet nhé1-0 húp hé hé
vets tiếp funbets
 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:25 PM (4 days ago)            #49
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Kèo trận xiamen ludao thuộc nhóm kèo 
" đãi cát tìm vàng"
dự HT 2 goal 
FT 2 goal 
home 90% tỉ lệ 10 trận là lẻ 
6/10 có goal HT
away 40% là lẻ bàn thắng
5/10 có goal HT
Tran này 1 goal thì quá ít 
3 goal có lẽ là đẹp nhất Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:26 PM (4 days ago)            #50
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Qidao hainiu OFT 2,25 
funbet tập 2 
chốt 2 mã funbet nhé
Ko nomal ko big chơi vui vẻ
0-1 lợi thế kệ nó đá thôiTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:37 PM (4 days ago)            #51
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Qidao hainiu OFT 2,25 
funbet tập 2 
chốt 2 mã funbet nhé
Ko nomal ko big chơi vui vẻ0-2 nhé :) 
khả năng lại win sớm mã này
 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:38 PM (4 days ago)            #52
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Xiamen làm quả cho giống thằng trên kia 2 goal HT nào Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:41 PM (4 days ago)            #53
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Qidao hainiu OFT 2,25 
funbet tập 2 
chốt 2 mã funbet nhé
Ko nomal ko big chơi vui vẻ
0-3 win trong HT nhéTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
Ngobalinh93  1 Likes  
 Like     
Ngobalinh93
15-Sep 2021 Wednesday 3:43 PM (4 days ago)            #54
Active Member


Posts: 46
Liked By: 31
Joined: 11 Aug 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
 0-3 khoa keo   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:45 PM (4 days ago)            #55
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Tiếp OFT 4 trận qingdao nomal nhéTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
Ngobalinh93
15-Sep 2021 Wednesday 3:45 PM (4 days ago)            #56
Active Member


Posts: 46
Liked By: 31
Joined: 11 Aug 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:

0-3 win trong HT nhé em nghi con nay co khi rung dc :))
    Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:54 PM (4 days ago)            #57
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngobalinh93:
 em nghi con nay co khi rung dc :))
Cũng chưa biết xem nó đá mới biết đc xem ntn đãTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 3:56 PM (4 days ago)            #58
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
ĐÁma này funbet ăn cho nhiều
0-3
 Dongguan Guanlian-vs-Qingdao Hainiu

3.28Cả hai đội cùng ghi bàn - CHINA LEAGUE 2 (PLAY OFF)

Đang chạy

Các Tỷ Lệ Cược : 3.28 (DEC)

 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
Chacoto  1 Likes  
 Like     
Ngobalinh93
15-Sep 2021 Wednesday 4:02 PM (4 days ago)            #59
Active Member


Posts: 46
Liked By: 31
Joined: 11 Aug 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
ĐÁma này funbet ăn cho nhiều
0-3
 Dongguan Guanlian-vs-Qingdao Hainiu

3.28Cả hai đội cùng ghi bàn - CóCHINA LEAGUE 2 (PLAY OFF)

Đang chạy

Các Tỷ Lệ Cược : 3.28 (DEC)

 
cmd ko co keo nay a oi 
———goal90+3———  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 4:18 PM (4 days ago)            #60
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Xiamen ludao 2 goal 
tiếp big OFT 2,5Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
tieungocduy
15-Sep 2021 Wednesday 4:18 PM (4 days ago)            #61
Active Member


Posts: 234
Liked By: 101
Joined: 22 May 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1-1  thêm trái nua laytien
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ĐỘC CÔ CẦU BẠI
(Est. Nov 2011)

Hạng của đội: #94 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,517,500 Tổng số thành viên: 13
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 4:19 PM (4 days ago)            #62
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi tieungocduy:
1-1  thêm trái nua laytienNhồi thêm 1 nhát big nữa ko cần chờ win
 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
tieungocduy
15-Sep 2021 Wednesday 4:20 PM (4 days ago)            #63
Active Member


Posts: 234
Liked By: 101
Joined: 22 May 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Nhồi thêm 1 nhát big nữa ko cần chờ win


giấu mia kèo roi///

 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ĐỘC CÔ CẦU BẠI
(Est. Nov 2011)

Hạng của đội: #94 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,517,500 Tổng số thành viên: 13
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 4:22 PM (4 days ago)            #64
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Dongquan quallian ghi bàn nào emTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 4:31 PM (4 days ago)            #65
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
BG pathum united +2 và OFT 2,75 
cân tiền ở 2 kèoTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 4:31 PM (4 days ago)            #66
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
2 thằng tầu khựa ghi bàn cái coiTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
Zen Duy
15-Sep 2021 Wednesday 4:34 PM (4 days ago)            #67
Active Member


Posts: 250
Liked By: 631
Joined: 11 Aug 21
Followers: 45


Tipsters
Championship:
AB$: 937,500
Ranked:
#1700

 
mùi r 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Share To Get More.
(Est. Sep 2017)

Hạng của đội: #17 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 7,949,375 Tổng số thành viên: 47
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 4:35 PM (4 days ago)            #68
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Xiamen ludao có cơ hội ghi bàn cao hơn là thằng đóng quan 
chơi vs tầu thiếu tự tin thật
 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
HùngLêthanh  1 Likes  
 Like     
tieungocduy
15-Sep 2021 Wednesday 4:52 PM (4 days ago)            #69
Active Member


Posts: 234
Liked By: 101
Joined: 22 May 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
mẹ.. vậy mà tịt hết 2 trận..
10 củ
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ĐỘC CÔ CẦU BẠI
(Est. Nov 2011)

Hạng của đội: #94 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,517,500 Tổng số thành viên: 13
 
Lanamutu1110  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 4:53 PM (4 days ago)            #70
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Ăn đc 2 mã funbet bị nó húp mất 1 big 1 nomal 
đệch con cái mất nết 
bỏ qua đợi osaka gamba big x 3,14 OHT đòi lại gấp đôi nhé.Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
tieungocduy and BaoTran09  2 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 4:55 PM (4 days ago)            #71
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
C1 châu á OHT nomallTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
BaoTran09  1 Likes  
 Like     
tieungocduy
15-Sep 2021 Wednesday 5:20 PM (4 days ago)            #72
Active Member


Posts: 234
Liked By: 101
Joined: 22 May 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
lum rung ... pohang no lun di
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ĐỘC CÔ CẦU BẠI
(Est. Nov 2011)

Hạng của đội: #94 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,517,500 Tổng số thành viên: 13
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 5:22 PM (4 days ago)            #73
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Phút 45 win c1 HT 15h30
đợi FT 2,75 win thôiTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
   Like     
TuyếnTrươngBảo
15-Sep 2021 Wednesday 5:23 PM (4 days ago)            #74
Senior Member


Posts: 628
Liked By: 183
Joined: 14 Jul 21


Tipsters
Championship:
AB$: 1,070,937.50
Ranked:
#1035

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi tieungocduy:
lum rung ... pohang no lun di


Chủ thớt bắt home, tài! Pohang nổ là thế nào!?
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
SUPER LUCKY
(Est. Nov 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 10,989,062 Tổng số thành viên: 58
   Like     
tieungocduy
15-Sep 2021 Wednesday 5:25 PM (4 days ago)            #75
Active Member


Posts: 234
Liked By: 101
Joined: 22 May 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TuyếnTrươngBảo:
Chủ thớt bắt home, tài! Pohang nổ là thế nào!?ttui đánh tài oht big bet

 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ĐỘC CÔ CẦU BẠI
(Est. Nov 2011)

Hạng của đội: #94 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,517,500 Tổng số thành viên: 13
   Like     
tetehuc
15-Sep 2021 Wednesday 5:26 PM (4 days ago)            #76
*Gold Member*


Posts: 8394
Liked By: 6942
Joined: 14 Jun 12
Followers: 45
 


Tipsters
Championship:
AB$: -1,731,875
Ranked:
#4375

 
Bùm 

***** GOOD LUCK *****

   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 5:26 PM (4 days ago)            #77
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Ăn đc 2 mã funbet bị nó húp mất 1 big 1 nomal 
đệch con cái mất nết 
bỏ qua đợi osaka gamba big x 3,14 OHT đòi lại gấp đôi nhé.
0-1 húp tạm big x 3,14 đòi lại cho ae rồi nhé 
hé hé 
 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
Mrs Moon, BaoTran09, Lai Ken 8x and 1 others  4 Likes  
 Like     
mufc
15-Sep 2021 Wednesday 5:27 PM (4 days ago)            #78
Active Member


Posts: 119
Liked By: 79
Joined: 12 Mar 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TuyếnTrươngBảo:
Chủ thớt bắt home, tài! Pohang nổ là thế nào!?
 

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi mufc luc 15/09/2021 at 5:28 PM
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
SUPER CAT
(Est. May 2020)

Hạng của đội: #29 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 4,539,375 Tổng số thành viên: 59
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 5:27 PM (4 days ago)            #79
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Corezo Osaka -0,5 FT @ -96 nomall
OHT 0,75 @ 89 BIG x 3,14 
OFT 2 @92 nomall 
Cược cả 2 cùng ghi bàn 
bonus 7+ @ 30 lần ( tương đương xiên 6  win mã này ly cafe nhé)
Nhồi hết goal thì thôi 
nhồi theo tỉ lệ 1/2 tiền win mã trước cứ vậy nhồi hết goal không bao giờ bay đc ác 
Ps: chỉ nhồi khi đã clean mã trước và canh nhồi thêm khi bóng bỏ sâu.
chúc ae may mắn vs quyết định của mình 

kèo này post bên abvn k.o lâu rồi nhé 
 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
die_mannschaft  1 Likes  
 Like     
vqminh2507
15-Sep 2021 Wednesday 5:27 PM (4 days ago)            #80
Active Member


Posts: 135
Liked By: 93
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Ăn h1 x3 từ từ gỡ mấy ông, ăn nhiều muốn gì nữa. Qua h2 nó làm lại 3.1 mấy ông lại sướng rùng mình   Like     
Ngobalinh93
15-Sep 2021 Wednesday 5:27 PM (4 days ago)            #81
Active Member


Posts: 46
Liked By: 31
Joined: 11 Aug 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TuyếnTrươngBảo:
Chủ thớt bắt home, tài! Pohang nổ là thế nào!?
 b có nhớ trận afc hôm qua ko :) 1-2 thành 4-2 đấy ;))) mới 25p thôi cứ từ từ..đã bet là ko lăn tăn 
vqminh2507  1 Likes  
 Like     
vqminh2507
15-Sep 2021 Wednesday 5:29 PM (4 days ago)            #82
Active Member


Posts: 135
Liked By: 93
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Kèo này vậy mới ra tài lẹ... Mấy ông bị kèo dưới đâm la quá    Like     
Ngobalinh93
15-Sep 2021 Wednesday 5:30 PM (4 days ago)            #83
Active Member


Posts: 46
Liked By: 31
Joined: 11 Aug 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi vqminh2507:
Kèo này vậy mới ra tài lẹ... Mấy ông bị kèo dưới đâm la quá
ngược sgk lát nó giã cho thở :) dễ 3 banh h1 lắm 
vqminh2507  1 Likes  
 Like     
TuyếnTrươngBảo
15-Sep 2021 Wednesday 5:30 PM (4 days ago)            #84
Senior Member


Posts: 628
Liked By: 183
Joined: 14 Jul 21


Tipsters
Championship:
AB$: 1,070,937.50
Ranked:
#1035

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi vqminh2507:
Kèo này vậy mới ra tài lẹ... Mấy ông bị kèo dưới đâm la quá


Nó mà đâm lại thì cũng đc! Đành phải ăn thêm mâm 2 đội cùng ghi bàn! Rồi away H1
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
SUPER LUCKY
(Est. Nov 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 10,989,062 Tổng số thành viên: 58
   Like     
die_mannschaft
15-Sep 2021 Wednesday 5:30 PM (4 days ago)            #85
Active Member


Posts: 293
Liked By: 125
Joined: 23 Jun 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TuyếnTrươngBảo:
Chủ thớt bắt home, tài! Pohang nổ là thế nào!?
Ăn dc là tốt rồi, away ko nổ xem có méo mặt ko====================================
🍀🍀MẠNH TAY - CỤC SÚC 🏆😜 - SHOWHAND 💣🤞


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
vqminh2507  1 Likes  
 Like     
vqminh2507
15-Sep 2021 Wednesday 5:33 PM (4 days ago)            #86
Active Member


Posts: 135
Liked By: 93
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngobalinh93:

ngược sgk lát nó giã cho thở :) dễ 3 banh h1 lắm
Chuẩn linh ơi. Kèo như kịch bản ad... Mà mấy bạn vô sau cứ la.... 

 Chúc cả nhà may mắn ạ 🍀🍀

Cảm ơn ad 
die_mannschaft  1 Likes  
 Like     
TuyếnTrươngBảo
15-Sep 2021 Wednesday 5:47 PM (4 days ago)            #87
Senior Member


Posts: 628
Liked By: 183
Joined: 14 Jul 21


Tipsters
Championship:
AB$: 1,070,937.50
Ranked:
#1035

 
K biết có diễn k!? Chứ thằng osaka k lên nổi 1 banh cho tử tế!
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
SUPER LUCKY
(Est. Nov 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 10,989,062 Tổng số thành viên: 58
   Like     
isuccess6688
15-Sep 2021 Wednesday 5:48 PM (4 days ago)            #88
Master Member


Posts: 2072
Liked By: 1331
Joined: 17 Apr 17
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
osaka win FT
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,460,000 Tổng số thành viên: 3664
 
vqminh2507  1 Likes  
 Like     
vqminh2507
15-Sep 2021 Wednesday 5:59 PM (4 days ago)            #89
Active Member


Posts: 135
Liked By: 93
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Odd nghiên về home và không có cửa hòa. home sẽ có bàn mấy bạn yên tâm....   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 6:01 PM (4 days ago)            #90
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Gamba osaka ÒT 2,25/1,5 
BIG x 3,14 chia 2 mã 
Sẽ win kèo cả 2 cùng ghi bàn nhé.Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
BaoTran09  1 Likes  
 Like     
vqminh2507
15-Sep 2021 Wednesday 6:01 PM (4 days ago)            #91
Active Member


Posts: 135
Liked By: 93
Joined: 09 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi isuccess6688:
osaka win FT​​cảm nhận như bạn. Hihi   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 6:02 PM (4 days ago)            #92
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Senica u19 OFT 1,5/0,75/0,5 
3 mã nomall 
 Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
VietHa  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 6:03 PM (4 days ago)            #93
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Chúc anh em may mắn!
hẹn gặp lại sau trận đấu Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
Mrs Moon  1 Likes  
 Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 6:07 PM (4 days ago)            #94
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Jeonbuk 1-1 
về 2-1 là đúng kịch bản chuẩn sgk Tiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
boyanhsaodem and BaoTran09  2 Likes  
 Like     
boyanhsaodem
15-Sep 2021 Wednesday 6:16 PM (4 days ago)            #95
Silver Member


Posts: 10598
Liked By: 3783
Joined: 19 Dec 14
Followers: 1
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by ———goal90+3———:

Jeonbuk 1-1 
về 2-1 là đúng kịch bản chuẩn sgk 


có đá hiệp phụ thì khó bro nhỉ
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,460,000 Tổng số thành viên: 3664
   Like     
isuccess6688
15-Sep 2021 Wednesday 6:53 PM (4 days ago)            #96
Master Member


Posts: 2072
Liked By: 1331
Joined: 17 Apr 17
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ———goal90+3———:
Gamba osaka ÒT 2,25/1,5 
BIG x 3,14 chia 2 mã 
Sẽ win kèo cả 2 cùng ghi bàn nhé.


sao mấy thằng osaka thua mà nó vui và ăn mừng như đc vào vòng sau thế nhỉ, có đá lượt đi lượt về à các bro

 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,460,000 Tổng số thành viên: 3664
   Like     
ducminh123
15-Sep 2021 Wednesday 6:56 PM (4 days ago)            #97
Veteran Member


Posts: 1183
Liked By: 574
Joined: 29 Dec 15
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi isuccess6688:
sao mấy thằng osaka thua mà nó vui và ăn mừng như đc vào vòng sau thế nhỉ, có đá lượt đi lượt về à các bro
dịch giã,di chuyển mệt quá, đỡ đá thêm 1 giải nó mừng ấy mà 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 17,509,062 Tổng số thành viên: 217
   Like     
isuccess6688
15-Sep 2021 Wednesday 6:58 PM (4 days ago)            #98
Master Member


Posts: 2072
Liked By: 1331
Joined: 17 Apr 17
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ducminh123:

dịch giã,di chuyển mệt quá, đỡ đá thêm 1 giải nó mừng ấy mà
nhưng cuối trận thấy cả thủ môn pohang lên tham gia như kiểu nó bắt buộc phải có thêm bàn thắng mới vào vòng sau ấy
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,460,000 Tổng số thành viên: 3664
   Like     
ducminh123
15-Sep 2021 Wednesday 7:00 PM (4 days ago)            #99
Veteran Member


Posts: 1183
Liked By: 574
Joined: 29 Dec 15
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi isuccess6688:

nhưng cuối trận thấy cả thủ môn pohang lên tham gia như kiểu nó bắt buộc phải có thêm bàn thắng mới vào vòng sau ấy
quả cuối hơi tiếc, thằng Osaka sút chuẩn tí là tung lưới rồi 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 17,509,062 Tổng số thành viên: 217
   Like     
———goal90+3———
15-Sep 2021 Wednesday 10:57 PM (3 days ago)            #100
Veteran Member


Posts: 1395
Liked By: 1431
Joined: 31 Aug 21
Followers: 80


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 414,687.50
Ranked:
#3251

 
Làm vài mã rung nhé aeTiền và quyết định là ở bạn. Hãy cân nhắc!!!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 83,392,812 Tổng số thành viên: 504
 
TruongTieuhoc  1 Likes  
 Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Ăn sáng còn đi làm
Thread is Locked

This Discussion has been locked.
Share this topic on:Change Timezone:   
 
197.4 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2021 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service