Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 252232 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng chén nào

   » CHAT Now! «  [ 352 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
This Discussion has been locked.
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Cùng chén nào       - Views: 1440 Change Timezone:
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 5:12 AM (96 days ago)
minhtun, lovedraculla, Onehit93 and 4 others  7 Likes  
              #1
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
UTC Cajamarca canh h2 trận này mình nghĩ 5 goal


_--------_

 
minhtun, lovedraculla, Onehit93 and 4 others  7 Likes  
 Like     

Advertisement

Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 5:25 AM (96 days ago)            #2
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Con này mình chơi tất số vừa rồi luôn ai thua có thể show tất tay vào nó nhé. Liều ăn nhiều


_--------_

 
punya_mio  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 5:31 AM (96 days ago)            #3
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Ae thích k.0 thì có con này đánh nhé Los Angeles FC tài ht ft


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 5:35 AM (96 days ago)            #4
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
UTC Cajamarca canh h2 trận này mình nghĩ 5 goal
3-1 là chắc chắn còn goal canh được ko thôi. Nổ sớm bỏ luôn nghi 5 bàn tối đa trận này


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 5:55 AM (95 days ago)            #5
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Vào tài nó


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 6:12 AM (95 days ago)            #6
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
4-1 ae đâu r


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 6:13 AM (95 days ago)            #7
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Vào tài nó
Ae ngủ hết r à


_--------_

   Like     
B.O.R
12-Jun 2019 Wednesday 6:15 AM (95 days ago)            #8
Silver Member


Posts: 11919
Liked By: 4014
Joined: 29 Oct 11
Followers: 4
 


Tipsters
Championship:
AB$: 489,375
Ranked:
#3251

 
4-1


_--------_
ĐỀ PHÒNG TẨU HỎA NHẬP MA

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 6:40 AM (95 days ago)            #9
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Con này mình chơi tất số vừa rồi luôn ai thua có thể show tất tay vào nó nhé. Liều ăn nhiều
Lĩnh nhé ae


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 6:41 AM (95 days ago)            #10
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Lĩnh nhé ae
Ae đâu hết r nhỉ


_--------_

 
Teddytran1  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 6:43 AM (95 days ago)            #11
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Tiêp con này bra nhé


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:22 AM (95 days ago)            #12
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
wedo68
12-Jun 2019 Wednesday 7:26 AM (95 days ago)            #13
Active Member


Posts: 63
Liked By: 24
Joined: 15 Jun 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Show ko bạn?


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 89,085,312 Tổng số thành viên: 2070
   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:48 AM (95 days ago)            #14
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lĩnh full nhé ae


_--------_

 
†Sting†  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:51 AM (95 days ago)            #15
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chơi hết số lời sáng vào nó


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:52 AM (95 days ago)            #16
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Ae đâu hết r ting ting


_--------_

 
lacdasaynang and †Sting†  2 Likes  
 Like     
†Sting†
12-Jun 2019 Wednesday 7:54 AM (95 days ago)            #17
Active Member


Posts: 74
Liked By: 43
Joined: 16 Sep 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
theo


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 89,085,312 Tổng số thành viên: 2070
   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:26 AM (95 days ago)            #18
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
TryAllBest, SangYaz and †Sting†  3 Likes  
 Like     
SangYaz
12-Jun 2019 Wednesday 8:31 AM (95 days ago)            #19
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Ae đay a


_--------_

   Like     
NPK
12-Jun 2019 Wednesday 8:51 AM (95 days ago)            #20
Bronze Member


Posts: 7093
Liked By: 2302
Joined: 20 Nov 15
Followers: 2


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Jobs Coffee
(Est. Dec 2017)

Hạng của đội: #102 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,360,937 Tổng số thành viên: 13
   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:53 AM (95 days ago)            #21
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lĩnh nhé ae 0-1


_--------_

 
†Sting†  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:54 AM (95 days ago)            #22
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Chơi hết số lời sáng vào nó
Đã về


_--------_

   Like     
SangYaz
12-Jun 2019 Wednesday 8:54 AM (95 days ago)            #23
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Đã về
Hay a


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:55 AM (95 days ago)            #24
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lời quá


_--------_

   Like     
hoanghunghang
12-Jun 2019 Wednesday 8:56 AM (95 days ago)            #25
Active Member


Posts: 70
Liked By: 20
Joined: 21 Apr 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Lời quá
Tinh tinh...lụm,thank bro,soi 1 mã sáng nữa để an sang hoành tráng di bro


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 9:00 AM (95 days ago)            #26
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0/0 ms vl


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 9:03 AM (95 days ago)            #27
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Vl nhay về 0-0 bịp rồi


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 3:00 PM (95 days ago)            #28
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Khởi động hn bằng mã cấp vốn goal h1 Valentine


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 3:02 PM (95 days ago)            #29
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Con này ít 4 goal canh nha


_--------_

 
Vũ Thần  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 3:10 PM (95 days ago)            #30
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
maxnoob
12-Jun 2019 Wednesday 3:23 PM (95 days ago)            #31
Active Member


Posts: 288
Liked By: 25
Joined: 02 Oct 08


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Sút với tấn công quá trời mà ko ghi bàn


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 3:27 PM (95 days ago)            #32
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi maxnoob:
Sút với tấn công quá trời mà ko ghi bàn
Dễ 4-0 thôi ko thì 4-1


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 3:32 PM (95 days ago)            #33
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lĩnh nhe ae ngày mới vui vẻ tí r


_--------_

   Like     
maxnoob
12-Jun 2019 Wednesday 3:32 PM (95 days ago)            #34
Active Member


Posts: 288
Liked By: 25
Joined: 02 Oct 08


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Dễ 4-0 thôi ko thì 4-1


0-4 rồi cố lên 1-5 đi


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 3:33 PM (95 days ago)            #35
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Đánh 1/2 tiền được vào mã này ị nguyên hoặc 1-4 ko 0-5 đâu


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 3:33 PM (95 days ago)            #36
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 3:39 PM (95 days ago)            #37
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Haha 0-5 thôi lãi đc nửa tẹo chiến 4h nha ae hàng nhồi đã có chỉ việc canh vào tiền


_--------_

   Like     
maxnoob
12-Jun 2019 Wednesday 3:41 PM (95 days ago)            #38
Active Member


Posts: 288
Liked By: 25
Joined: 02 Oct 08


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0-6 ăn trọn,nhồi từ 5.25 tới 3.5


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 3:46 PM (95 days ago)            #39
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi maxnoob:
0-6 ăn trọn,nhồi từ 5.25 tới 3.5
Ngon lãi là ok r có vốn chơi con 3h vui vẻ


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 4:08 PM (95 days ago)            #40
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Gauti
12-Jun 2019 Wednesday 4:17 PM (95 days ago)            #41
Veteran Member


Posts: 1030
Liked By: 355
Joined: 18 Sep 18
Followers: 2


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chén


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG Bet Catz
(Est. Oct 2017)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 58,854,062 Tổng số thành viên: 258
   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 4:19 PM (95 days ago)            #42
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lĩnh nhé ae


_--------_

 
Gauti  1 Likes  
 Like     
SangYaz
12-Jun 2019 Wednesday 5:11 PM (95 days ago)            #43
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
4h30 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 6:13 PM (95 days ago)            #44
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Khởi động hn bằng mã cấp vốn goal h1 Valentine
Đã nổ ae nhé nhồi đã tay chứ ae


_--------_

   Like     
SangYaz
12-Jun 2019 Wednesday 6:15 PM (95 days ago)            #45
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Đã nổ ae nhé nhồi đã tay chứ aeChén a ơi
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 6:30 PM (95 days ago)            #46
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 6:40 PM (95 days ago)            #47
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lĩnh nhé ae toàn đc nhồi


_--------_

   Like     
SangYaz
12-Jun 2019 Wednesday 6:41 PM (95 days ago)            #48
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Lĩnh nhé ae toàn đc nhồi
Chén 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:00 PM (95 days ago)            #49
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
SangYaz
12-Jun 2019 Wednesday 7:08 PM (95 days ago)            #50
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chén


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:08 PM (95 days ago)            #51
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lĩnh tiếp ae nhé


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:10 PM (95 days ago)            #52
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Buriram United hàng nhồi h1 nha ae


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:19 PM (95 days ago)            #53
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Vào nó mạnh


_--------_

 
Thierry__Henry and punya_mio  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:29 PM (95 days ago)            #54
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Vào nó mạnh
Lĩnh big ae nhé


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Thierry__Henry
12-Jun 2019 Wednesday 7:30 PM (95 days ago)            #55
Veteran Member


Posts: 1539
Liked By: 848
Joined: 16 Sep 09
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Vào nó mạnhnen vao ma nua ko anh

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 94,584,687 Tổng số thành viên: 3181
   Like     
SangYaz
12-Jun 2019 Wednesday 7:31 PM (95 days ago)            #56
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Lĩnh big ae nhéChén 
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:31 PM (95 days ago)            #57
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Thierry__Henry:
nen vao ma nua ko anh
Minhd thì ko vào nữa. Ko vào nửa số tiền được tiếp cũng đc tại mình tính 1 goal thôi


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:36 PM (95 days ago)            #58
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:54 PM (95 days ago)            #59
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
3-1 lĩnh tiếp ae nhé


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 7:56 PM (95 days ago)            #60
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Buriram United hàng nhồi h1 nha ae
Big vào tài nó h2 nhé chắc chắn 99% còn goal còn mấy goal chưa rõ canh chơi nó. Mình sẽ tổng lực con này tất cả số lời ăn vào nó liều ăn nhiều ae nhé


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
SangYaz
12-Jun 2019 Wednesday 7:58 PM (95 days ago)            #61
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Big vào tài nó h2 nhé chắc chắn 99% còn goal còn mấy goal chưa rõ canh chơi nó. Mình sẽ tổng lực con này tất cả số lời ăn vào nó liều ăn nhiều ae nhéMúc a 
 


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:01 PM (95 days ago)            #62
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Vào trước 1/4 tiền vào 2 đứt


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:02 PM (95 days ago)            #63
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
2-0 luôn may vào đc 1/4 số lơi vào 2 đứt giò đợi thôi


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:12 PM (95 days ago)            #64
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lĩnh luôn nhanh 


_--------_

 
TuấnAnhTrần and Thierry__Henry  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:13 PM (95 days ago)            #65
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Đánh mã này ft big nhé ae


_--------_

   Like     
TuấnAnhTrần
12-Jun 2019 Wednesday 8:15 PM (95 days ago)            #66
Senior Member


Posts: 467
Liked By: 192
Joined: 03 Mar 19


Tipsters
Championship:
AB$: 689,062.50
Ranked:
#2838

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Lĩnh luôn nhanh


Hay quá pro ơi... vào theo mã đó xuống tắm cái thấy lĩnh tiền luôn.. thanks pro

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:16 PM (95 days ago)            #67
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TuấnAnhTrần:
Hay quá pro ơi... vào theo mã đó xuống tắm cái thấy lĩnh tiền luôn.. thanks pro
Ok bro


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:27 PM (95 days ago)            #68
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Nigeria (w) hàng nhồi h1 nhé big nhé ae


_--------_

 
LêBình  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:29 PM (95 days ago)            #69
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
O


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 8:50 PM (95 days ago)            #70
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Gãy ma vui vẻ 


_--------_

 
Thierry__Henry  1 Likes  
 Like     
Thierry__Henry
12-Jun 2019 Wednesday 9:25 PM (95 days ago)            #71
Veteran Member


Posts: 1539
Liked By: 848
Joined: 16 Sep 09
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Nigeria (w) hàng nhồi h1 nhé big nhé aecó nhồi tiếp ko anh


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 94,584,687 Tổng số thành viên: 3181
   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 9:29 PM (95 days ago)            #72
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Thierry__Henry:

có nhồi tiếp ko anh
Lĩnh big nhé ae ơi


_--------_

 
Thierry__Henry, LêBình and TuấnAnhTrần  3 Likes  
 Like     
TuấnAnhTrần
12-Jun 2019 Wednesday 9:29 PM (95 days ago)            #73
Senior Member


Posts: 467
Liked By: 192
Joined: 03 Mar 19


Tipsters
Championship:
AB$: 689,062.50
Ranked:
#2838

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Lĩnh big nhé ae ơi


Hay quá pro ơi.. 

 


_--------_

   Like     
SangYaz
12-Jun 2019 Wednesday 9:31 PM (95 days ago)            #74
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Hay a


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 9:50 PM (95 days ago)            #75
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Đánh mã này ft big nhé ae
Win mã k.o nhé ae


_--------_

 
Thierry__Henry and LêBình  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 9:53 PM (95 days ago)            #76
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Bosnia and Herzegovina (w) mã big tiếp theo big nhé ae đánh mạnh ăn thua cho nhiều goal h1 nhé ae


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 10:11 PM (95 days ago)            #77
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Vui vẻ đợi big


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 10:12 PM (95 days ago)            #78
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Vui vẻ đợi big
4-0 luôn vui vẻ toi rồi thôi đợi big chơi


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 10:13 PM (95 days ago)            #79
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Vui vẻ đợi big
Nhầm thằng mình vẫn 3-0 hiii ae làm nhát vui chơi tới 9h30 là vừa đi 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 10:22 PM (95 days ago)            #80
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Vui vẻ đợi big
4-2 thử sửu ko ăn thua hiii


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 10:23 PM (95 days ago)            #81
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
X3 con vui vẻ để lãi lượt này


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 10:41 PM (95 days ago)            #82
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
X3 con vui vẻ để lãi lượt này
Lãi ngay thua 1 lấy lại gấp 3 luôn 


_--------_

   Like     
Teddytran1
12-Jun 2019 Wednesday 11:14 PM (95 days ago)            #83
Active Member


Posts: 51
Liked By: 11
Joined: 17 Mar 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Nổ đi nào


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 11:20 PM (95 days ago)            #84
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Gỡ lại now


_--------_

 
betkiemchao, LêBình and Thierry__Henry  3 Likes  
 Like     
Thierry__Henry
12-Jun 2019 Wednesday 11:30 PM (95 days ago)            #85
Veteran Member


Posts: 1539
Liked By: 848
Joined: 16 Sep 09
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Gỡ lại nowtrận này ko làm kèo anh ơi
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 94,584,687 Tổng số thành viên: 3181
 
betkiemchao  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
12-Jun 2019 Wednesday 11:54 PM (95 days ago)            #86
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Thua 2 mã gỡ lại vào con này nhé JäPS/47


_--------_

   Like     
Teddytran1
13-Jun 2019 Thursday 12:11 AM (95 days ago)            #87
Active Member


Posts: 51
Liked By: 11
Joined: 17 Mar 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Thua 2 mã gỡ lại vào con này nhé JäPS/47
là trận nào a
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
13-Jun 2019 Thursday 12:14 AM (95 days ago)            #88
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Đã nổ gỡ đc 1 mã big còn mã


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
13-Jun 2019 Thursday 12:15 AM (95 days ago)            #89
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Đã nổ gỡ đc 1 mã big còn mã
Nổ ảo thua 3 mã nhọ r


_--------_

   Like     
TuấnAnhTrần
13-Jun 2019 Thursday 12:16 AM (95 days ago)            #90
Senior Member


Posts: 467
Liked By: 192
Joined: 03 Mar 19


Tipsters
Championship:
AB$: 689,062.50
Ranked:
#2838

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Nổ ảo thua 3 mã nhọ r


Sao bongdalu 0-1 mà a.. h nó giấu kèo đi đâu luôn rồi

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
13-Jun 2019 Thursday 1:14 AM (95 days ago)            #91
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
SangYaz  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
13-Jun 2019 Thursday 1:16 AM (95 days ago)            #92
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TuấnAnhTrần:
Sao bongdalu 0-1 mà a.. h nó giấu kèo đi đâu luôn rồi
Ko hiểu nổi vẫn bị trừ tiền bịp thật


_--------_

   Like     
SangYaz
13-Jun 2019 Thursday 1:30 AM (95 days ago)            #93
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lụm 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
13-Jun 2019 Thursday 1:30 AM (95 days ago)            #94
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lĩnh nửa tiền loạt ảo này


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
13-Jun 2019 Thursday 1:32 AM (95 days ago)            #95
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
SangYaz and LêBình  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
13-Jun 2019 Thursday 1:51 AM (95 days ago)            #96
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lĩnh tiếp ok đó


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
13-Jun 2019 Thursday 1:53 AM (95 days ago)            #97
Bronze Member


Posts: 7169
Liked By: 5935
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
thualanghi and LêBình  2 Likes  
 Like     
SangYaz
13-Jun 2019 Thursday 1:53 AM (95 days ago)            #98
Master Member


Posts: 2196
Liked By: 750
Joined: 03 Feb 19
Followers: 5


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Lĩnh tiếp ok đóChén
 


_--------_

   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng chén nào
Thread is Locked

This Discussion has been locked.
Share this topic on:Change Timezone:   
 
59.2 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

34.204.176.189