Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 255697 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

   » CHAT Now! « [ 111 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: -------------------- Running ---------------------       - Views: 1059 Change Timezone:
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 5:12 PM (61 days ago)
LifeGood, Boy - tv, luannguyen and 5 others  8 Likes  
              #1
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Saturn Ramenskoye 1-0;. Under 4ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
LifeGood, Boy - tv, luannguyen and 5 others  8 Likes  
 Like     

Advertisement

hinh
25-Mar 2020 Wednesday 5:41 PM (61 days ago)            #2
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Saturn Ramenskoye 1-0;. Under 4ft


Saturn Ramenskoye 40' 2-0;. Under 4ft

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
wembly
25-Mar 2020 Wednesday 6:07 PM (61 days ago)            #3
*Diamond Member*

Bi-Centennial Member

AsianBookie Tipster


Posts: 273034
Liked By: 93801
Joined: 19 Nov 02
Followers: 106Tipsters
Championship:
AB$: -1,903,437.50
Ranked:
#4273

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Saturn Ramenskoye 40' 2-0;. Under 4ft
Chuc may man 


_--------_

只求问心无愧


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 6:32 PM (61 days ago)            #4
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
2-0 nó bị Kotex rồi ăn làm chi nữa, cẩn thận chấn thương đó. Chơi bánh Chó câu giờ nhe 🙄.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
hit and run  1 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 6:50 PM (61 days ago)            #5
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Saturn Ramenskoye 1-0;. Under 4ft


3-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
hit and run  1 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 6:50 PM (61 days ago)            #6
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Saturn Ramenskoye 40' 2-0;. Under 4ft


3-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
hit and run  1 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 6:53 PM (61 days ago)            #7
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
H2:. Lozovatka 3-1;. Under 6ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
boyanhsaodem and hit and run  2 Likes  
 Like     
anhhunq
25-Mar 2020 Wednesday 7:06 PM (61 days ago)            #8
Active Member


Posts: 33
Liked By: 17
Joined: 07 Mar 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
3-0 😍Trận này chưa trả điểm nhỉ
 


_--------_

   Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 7:18 PM (61 days ago)            #9
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Smena Kazan 8' 1-0;. Under 6.25ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 7:30 PM (61 days ago)            #10
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Dinamo 18 Kazan 20' 0-1; +2.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 7:33 PM (61 days ago)            #11
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
H2:. Lozovatka 3-1;. Under 6ft


Lozovatka 80' 3-1;. Over 4.5ft

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 7:34 PM (61 days ago)            #12
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Lozovatka 80' 3-1;. Over 4.5ft


1/2 cái under 6ft nhe

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 7:39 PM (61 days ago)            #13
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Ai đi qua xin 1 like ở trên để qua con số 4, tks nhiều 😍.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
edithpraditha and hit and run  2 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 7:50 PM (61 days ago)            #14
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
H2:. Lozovatka 3-1;. Under 6ft


3-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 7:51 PM (61 days ago)            #15
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Lozovatka 80' 3-1;. Over 4.5ft


3-1 lose 🤮, tham thì thâm 😅

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
Mr_Bean7777
25-Mar 2020 Wednesday 8:28 PM (61 days ago)            #16
Active Member


Posts: 176
Liked By: 61
Joined: 08 Oct 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Smena Kazan 8' 1-0;. Under 6.25ft
 thơm thơm 😍😍😍😍😍


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 87,011,250 Tổng số thành viên: 2188
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 8:35 PM (61 days ago)            #17
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Smena Kazan 8' 1-0;. Under 6.25ft


Smena Kazan 72' 2-0; over 2.5ft 1/2 của Under 6.25ft

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 8:47 PM (61 days ago)            #18
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Tavria Skif R 44' 1-1;. Under 4.75ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 9:16 PM (61 days ago)            #19
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Smena Kazan 8' 1-0;. Under 6.25ft


2-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 9:17 PM (61 days ago)            #20
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Dinamo 18 Kazan 20' 0-1; +2.5ft


0-2 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
Đổi cung hoán số  1 Likes  
 Like     
Đổi cung hoán số
25-Mar 2020 Wednesday 9:17 PM (61 days ago)            #21
Active Member


Posts: 257
Liked By: 120
Joined: 06 Dec 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
2-0 😍
Đoán giỏi thế :)


_--------_

 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 9:18 PM (61 days ago)            #22
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Smena Kazan 72' 2-0; over 2.5ft 1/2 của Under 6.25ft


2-0 🤮, lại thăm thì thâm 😅

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
25-Mar 2020 Wednesday 9:18 PM (61 days ago)            #23
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Đổi cung hoán số:

Đoán giỏi thế :)


Ăn may à 😁

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
Đổi cung hoán số
25-Mar 2020 Wednesday 9:27 PM (61 days ago)            #24
Active Member


Posts: 257
Liked By: 120
Joined: 06 Dec 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Ăn may à 😁
Chơi con Chita bao nhiêu tiền thế 


_--------_

   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 7:55 AM (61 days ago)            #25
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Cafe & ăn sáng 😁.
Read Madriz FC u20 30' over 2 ft
over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 8:53 AM (60 days ago)            #26
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Cafe & ăn sáng 😁.
Read Madriz FC u20 30' over 2 ft
over HT 0.5


Lose HT 🤮
1-2 😍ft
Real Madriz u20 72' 1-2; under 3.75ft


 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 9:16 AM (60 days ago)            #27
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Lose HT 🤮
1-2 😍ft
Real Madriz u20 72' 1-2; under 3.75ft

 


Lose 1/2 🤮, chết giây cuối 😅

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 9:59 AM (60 days ago)            #28
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Real Madriz FC 25' 0-0; over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 10:14 AM (60 days ago)            #29
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Real Madriz FC 40' 0-0;. Over 1.5ft x2


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 10:25 AM (60 days ago)            #30
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Real Madriz FC 25' 0-0; over HT 0.5


Im re 😂
lose 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 11:00 AM (60 days ago)            #31
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Real Madriz FC 69' 1-0;. Over 1.5ft
hy vọng 1-1, tỷ số hay xảy ra của cả 2.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
WORKBENCH  1 Likes  
 Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 11:09 AM (60 days ago)            #32
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Phát tiếp 🙄
78' over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 11:17 AM (60 days ago)            #33
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Im zậy, nổ đi mấy em 🙄.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hit and run
26-Mar 2020 Thursday 11:21 AM (60 days ago)            #34
Senior Member


Posts: 449
Liked By: 255
Joined: 24 Aug 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Im zậy, nổ đi mấy em 🙄.


Chị cái làm kèo hay quá, h1 im  xong h2 nổ sớm 1 quả cho ae mừng thầm xong lại im 

 


_--------_
TÂM TỊNH ẮT THÀNH CÔNG
HÁO THẮNG ẮT CHIẾN BẠI

 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 11:25 AM (60 days ago)            #35
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Real Madriz FC 40' 0-0;. Over 1.5ft x2


1-0 lose 🤮, im re 😂

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 11:26 AM (60 days ago)            #36
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Phát tiếp 🙄
78' over 1.5ft


Lose 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 6:37 PM (60 days ago)            #37
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Rukh Brest R 35' 0-0;. Over 2ft
over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 6:43 PM (60 days ago)            #38
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Nika Moscow 50' 0-0;. Under 2.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
vietsov
26-Mar 2020 Thursday 6:46 PM (60 days ago)            #39
Master Member


Posts: 2044
Liked By: 1091
Joined: 22 Jun 15
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Rukh Brest R 35' 0-0;. Over 2ft
over HT 0.5Chơi ht ngọt. 
 


_--------_

 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 6:48 PM (60 days ago)            #40
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Rukh Brest R 35' 0-0;. Over 2ft
over HT 0.5


1-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 6:49 PM (60 days ago)            #41
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi vietsov:
Chơi ht ngọt. 


Lâu quá mới thấy lại 😁.

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
vietsov
26-Mar 2020 Thursday 6:59 PM (60 days ago)            #42
Master Member


Posts: 2044
Liked By: 1091
Joined: 22 Jun 15
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Lâu quá mới thấy lại 😁.Vẫn chơi bt. Nhưng ko post nữa thôi
 


_--------_

   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 7:01 PM (60 days ago)            #43
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Nika Moscow 69' 1-0;  under 2.75ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 7:01 PM (60 days ago)            #44
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi vietsov:
Vẫn chơi bt. Nhưng ko post nữa thôi


Ohhhh, may mắn nhé 👍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 7:27 PM (60 days ago)            #45
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Nika Moscow 69' 1-0;  under 2.75ft


1-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
Dream on dreamer
26-Mar 2020 Thursday 7:28 PM (60 days ago)            #46
Veteran Member


Posts: 1886
Liked By: 1071
Joined: 08 Nov 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
1-1 😍
2-1 nhé


_--------_

   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 7:28 PM (60 days ago)            #47
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Nika Moscow 50' 0-0;. Under 2.5ft


1-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hit and run
26-Mar 2020 Thursday 7:28 PM (60 days ago)            #48
Senior Member


Posts: 449
Liked By: 255
Joined: 24 Aug 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
1-1 😍


1-1 hay 1-2 nhỉ thấy báo 2-1 còn vào thêm cái xỉu 3.75

 


_--------_
TÂM TỊNH ẮT THÀNH CÔNG
HÁO THẮNG ẮT CHIẾN BẠI

   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 7:29 PM (60 days ago)            #49
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Dream on dreamer:

2-1 nhé


1-1 mà

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
vietsov
26-Mar 2020 Thursday 7:31 PM (60 days ago)            #50
Master Member


Posts: 2044
Liked By: 1091
Joined: 22 Jun 15
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
1-1 mà2-1
 


_--------_

   Like     
Dream on dreamer
26-Mar 2020 Thursday 7:31 PM (60 days ago)            #51
Veteran Member


Posts: 1886
Liked By: 1071
Joined: 08 Nov 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
1-1 mà
Vô xem tiền + hay - là biết


_--------_

   Like     
hinh
26-Mar 2020 Thursday 7:43 PM (60 days ago)            #52
Gold Member


Posts: 30771
Liked By: 14017
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
AB$: -1,282,500
Ranked:
#4223

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Rukh Brest R 35' 0-0;. Over 2ft
over HT 0.5


3-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 25,039,687 Tổng số thành viên: 74
 
hit and run  1 Likes  
 Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

Share this topic on:Change Timezone:   
 
29.2 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2020 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

18.207.254.88