Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 252229 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng Choén Nào

   » CHAT Now! «  [ 327 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Cùng Choén Nào       - Views: 1307 Change Timezone:
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 4:41 PM (4 days ago)
MiNhut, letuantrong, chutieu and 7 others  10 Likes  
              #1
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Hn đòi lại hqua


_--------_

 
MiNhut, letuantrong, chutieu and 7 others  10 Likes  
 Like     

Advertisement

Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 5:53 PM (4 days ago)            #2
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
X3 lấy lại h1


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 6:06 PM (4 days ago)            #3
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
X3 lấy lại h1
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 6:25 PM (4 days ago)            #4
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Nhọ quá nhọ quá đầu tuần đã âm


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 6:35 PM (4 days ago)            #5
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Nhọ quá nhọ quá đầu tuần đã âm
 


_--------_

 
betapbay  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 6:38 PM (4 days ago)            #6
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Cuói cùng cũng nổ


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 6:46 PM (4 days ago)            #7
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Nhá cái xiên


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 6:49 PM (4 days ago)            #8
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Tiếp over ft 2 ăn nửa MC Oran U21


_--------_

   Like     
betapbay
11-Sep 2019 Wednesday 6:49 PM (4 days ago)            #9
Active Member


Posts: 194
Liked By: 246
Joined: 06 Jun 18
Followers: 3


Tipsters
Championship:
AB$: 1,380,000
Ranked:
#550

 
Chúc mừng bro. Ném kinh thật. Mình tài 1.75 tuởng chết. Chị cái chơi cai trò tụt kèo vãi thật. Hehe


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #13 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 19,353,437 Tổng số thành viên: 24
   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 6:51 PM (4 days ago)            #10
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi betapbay:
Chúc mừng bro. Ném kinh thật. Mình tài 1.75 tuởng chết. Chị cái chơi cai trò tụt kèo vãi thật. Hehe
Uhm bro do chết con indo chấp nửa 1 thua ngược đau quá 


_--------_

   Like     
betapbay
11-Sep 2019 Wednesday 6:53 PM (4 days ago)            #11
Active Member


Posts: 194
Liked By: 246
Joined: 06 Jun 18
Followers: 3


Tipsters
Championship:
AB$: 1,380,000
Ranked:
#550

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Uhm bro do chết con indo chấp nửa 1 thua ngược đau quáNhin nhâm ht của bro tương ft. Quất lun lại nô. Hnay đá cup nhiêu. Chúc bro win full nhe
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #13 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 19,353,437 Tổng số thành viên: 24
   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 6:56 PM (4 days ago)            #12
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi betapbay:
Nhin nhâm ht của bro tương ft. Quất lun lại nô. Hnay đá cup nhiêu. Chúc bro win full nhe
 


_--------_

 
GOD FATHER  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 7:07 PM (4 days ago)            #13
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
GOD FATHER  1 Likes  
 Like     
GOD FATHER
11-Sep 2019 Wednesday 7:10 PM (4 days ago)            #14
Senior Member


Posts: 331
Liked By: 93
Joined: 07 Mar 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Theo, may mắn a ơi


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG Bet Catz
(Est. Oct 2017)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 58,854,062 Tổng số thành viên: 258
   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 7:30 PM (4 days ago)            #15
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
X3 đòi lại 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 7:37 PM (4 days ago)            #16
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
X3 đòi lại
 


_--------_

 
huntervt57  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 7:57 PM (4 days ago)            #17
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chén


_--------_

   Like     
huntervt57
11-Sep 2019 Wednesday 8:00 PM (4 days ago)            #18
Senior Member


Posts: 803
Liked By: 186
Joined: 25 Feb 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
thanks bro. trận hà nội có nhận định nổ bann h1 ko bro ơi


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 89,085,312 Tổng số thành viên: 2069
   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 8:03 PM (4 days ago)            #19
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi huntervt57:
thanks bro. trận hà nội có nhận định nổ bann h1 ko bro ơi
Có chứ trận này thích cả tài ft bro à


_--------_

 
huntervt57  1 Likes  
 Like     
huntervt57
11-Sep 2019 Wednesday 8:08 PM (4 days ago)            #20
Senior Member


Posts: 803
Liked By: 186
Joined: 25 Feb 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
chưa gì nổ mất roi


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 89,085,312 Tổng số thành viên: 2069
   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 8:26 PM (4 days ago)            #21
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 8:55 PM (4 days ago)            #22
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
X3 lấy lại


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 9:23 PM (4 days ago)            #23
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
2 trận thua r hi vọng kp trận thứ 3 vs trận này


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 10:32 PM (4 days ago)            #24
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Super


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 10:54 PM (4 days ago)            #25
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Big


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 10:58 PM (4 days ago)            #26
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Big


_--------_

 
Vũ Thần  1 Likes  
 Like     
Vũ Thần
11-Sep 2019 Wednesday 11:11 PM (4 days ago)            #27
Veteran Member


Posts: 1283
Liked By: 398
Joined: 08 Oct 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chén bro


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 11:21 PM (4 days ago)            #28
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Super


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 11:27 PM (4 days ago)            #29
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Super
Super


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
11-Sep 2019 Wednesday 11:59 PM (4 days ago)            #30
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
huntervt57  1 Likes  
 Like     
huntervt57
Thursday 12:23 AM (4 days ago)            #31
Senior Member


Posts: 803
Liked By: 186
Joined: 25 Feb 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
dần lấy lại buổi chiều roi bro ơi. lên nua nao. thanks broo


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 89,085,312 Tổng số thành viên: 2069
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 12:25 AM (4 days ago)            #32
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi huntervt57:
dần lấy lại buổi chiều roi bro ơi. lên nua nao. thanks broo
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 12:35 AM (4 days ago)            #33
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 12:51 AM (4 days ago)            #34
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 12:53 AM (4 days ago)            #35
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 12:58 AM (4 days ago)            #36
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 1:25 AM (4 days ago)            #37
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Nay thế nào rồi bro?


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
 
PhatHo  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
Thursday 1:26 AM (4 days ago)            #38
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Nay thế nào rồi bro?
Ăn đươch dây nên có lời bro à


_--------_

   Like     
PhatHo
Thursday 1:28 AM (3 days ago)            #39
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Nay thế nào rồi bro?
E theo may ma kia lon tien qua nen bay 1/3acc huhu


_--------_

   Like     
PhatHo
Thursday 1:31 AM (3 days ago)            #40
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Nay thế nào rồi bro?
Ma nay danh 2tr k dam nhoi lai an e ket thúc o day mai go thanks pro


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 1:32 AM (3 days ago)            #41
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Có lời là tốt rồi.bóng thì có dây này dây kia


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 1:38 AM (3 days ago)            #42
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Có lời là tốt rồi.bóng thì có dây này dây kia
Uhm bro mong được dây suôn đang canh me trận này r giờ đợi xuống là bem luôn


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 1:46 AM (3 days ago)            #43
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Uhm bro mong được dây suôn đang canh me trận này r giờ đợi xuống là bem luôn
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 1:55 AM (3 days ago)            #44
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
.


_--------_

 
PhatHo  1 Likes  
 Like     
chutieu
Thursday 2:01 AM (3 days ago)            #45
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0_2 full luôn.chức mừng bro và a em


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 2:02 AM (3 days ago)            #46
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Xỉu


_--------_

   Like     
huntervt57
Thursday 2:02 AM (3 days ago)            #47
Senior Member


Posts: 803
Liked By: 186
Joined: 25 Feb 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
trận bướm nữ bayern munich bro nghĩ có bàn khong


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 89,085,312 Tổng số thành viên: 2069
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 2:04 AM (3 days ago)            #48
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi huntervt57:
trận bướm nữ bayern munich bro nghĩ có bàn khong
Ra nửa 1 mình vào 1/2 số đánh dưới còn giờ kệ


_--------_

   Like     
PhatHo
Thursday 2:05 AM (3 days ago)            #49
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lam 1 trai nua moi dung bai xa xiu 2.5 kiếm ít tien


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 2:08 AM (3 days ago)            #50
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 2:22 AM (3 days ago)            #51
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Quên mất vào con byem


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
 
PhatHo  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
Thursday 2:23 AM (3 days ago)            #52
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Quên mất vào con byem
Minhd vaod nửa số đánh 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 2:37 AM (3 days ago)            #53
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
.


_--------_

 
PhatHo  1 Likes  
 Like     
PhatHo
Thursday 2:37 AM (3 days ago)            #54
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Thuyền da cấp ben thanks pro


_--------_

   Like     
Haytraochoanh02072019
Thursday 2:44 AM (3 days ago)            #55
Active Member


Posts: 86
Liked By: 3
Joined: 02 Jul 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Bro hôm nay ăn hơi no nhỉ :))


_--------_

   Like     
PhatHo
Thursday 2:45 AM (3 days ago)            #56
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Haytraochoanh02072019:
Bro hôm nay ăn hơi no nhỉ :))Nay lo 5tr dang duong 3tr


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 2:47 AM (3 days ago)            #57
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
PhatHo
Thursday 2:48 AM (3 days ago)            #58
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Quên mất vào con byem
Cho 1 ma nua cua pro zo 2tr sag do kq co loi la zui roi.chuc 500ae mm


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 2:54 AM (3 days ago)            #59
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
.


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 2:57 AM (3 days ago)            #60
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
PhatHo and cafephovaem  2 Likes  
 Like     
chutieu
Thursday 3:05 AM (3 days ago)            #61
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trận này nổ nốt 2-2 hoặc 3-2 đi nào


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:11 AM (3 days ago)            #62
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
.


_--------_

 
PhatHo  1 Likes  
 Like     
PhatHo
Thursday 3:12 AM (3 days ago)            #63
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chua kịp nhoi no tua lụa hay qua pro oi


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:14 AM (3 days ago)            #64
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
PhatHo and xebuyt79  2 Likes  
 Like     
PhatHo
Thursday 3:19 AM (3 days ago)            #65
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
2-3 vết mang thang cong thanks pro


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:21 AM (3 days ago)            #66
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
.


_--------_

 
PhatHo  1 Likes  
 Like     
PhatHo
Thursday 3:22 AM (3 days ago)            #67
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Tai ha bai phục lụa ve nua


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 3:23 AM (3 days ago)            #68
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
COn này 2-0.MÌNH NGHĨ CÒN 1 BÀN PHÚT CUỐI .COA THỂ VÀO TIẾP ĐC KO BRO


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:24 AM (3 days ago)            #69
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
PhatHo
Thursday 3:25 AM (3 days ago)            #70
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Triệu lai cho pro tuanxeko


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:25 AM (3 days ago)            #71
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
COn này 2-0.MÌNH NGHĨ CÒN 1 BÀN PHÚT CUỐI .COA THỂ VÀO TIẾP ĐC KO BRO
Vào làm j nưax bro canh con barca h2 mà bem cho tin


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:26 AM (3 days ago)            #72
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
COn này 2-0.MÌNH NGHĨ CÒN 1 BÀN PHÚT CUỐI .COA THỂ VÀO TIẾP ĐC KO BRO
1-2 thật bro nhậy gê


_--------_

 
PhatHo  1 Likes  
 Like     
PhatHo
Thursday 3:28 AM (3 days ago)            #73
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

1-2 thật bro nhậy gê
Vết mang thang cong dot 2 qua da


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 3:31 AM (3 days ago)            #74
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Mình đang nói trân 2 -0 Nãy ăn h1 cơ


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
PhatHo
Thursday 3:34 AM (3 days ago)            #75
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Mình đang nói trân 2 -0 Nãy ăn h1 cơ
Sr ban hung qua lam 5 ma k mis . Cam giác kho ngu roi day


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 3:37 AM (3 days ago)            #76
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Có gì mà sr.Thế câng phải mừng cho bro chứ.Mã cuối nữa về 3-0 đi


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
 
PhatHo  1 Likes  
 Like     
chutieu
Thursday 3:39 AM (3 days ago)            #77
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Con bướm 1-3 h2 nghi là bung bét 7+


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
PhatHo
Thursday 3:40 AM (3 days ago)            #78
Active Member


Posts: 57
Liked By: 17
Joined: 10 Dec 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Có gì mà sr.Thế câng phải mừng cho bro chứ.Mã cuối nữa về 3-0 đi
Hom nay duong hoi nhiều thanks các pro.minh bao toan so điểm.chuc 500ae win Full maimai


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 3:41 AM (3 days ago)            #79
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Vào làm j nưax bro canh con barca h2 mà bem cho tin


Con bướm barca canh 2 hòa ah bro

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:42 AM (3 days ago)            #80
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
.


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:43 AM (3 days ago)            #81
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Con bướm barca canh 2 hòa ah bro
Chuẩn r con đó phải nổ tiếp


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 3:43 AM (3 days ago)            #82
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Có gì mà sr.Thế câng phải mừng cho bro chứ.Mã cuối nữa về 3-0 điĐúng thật 3-0.Hay qua bro
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:45 AM (3 days ago)            #83
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

 
huntervt57  1 Likes  
 Like     
chutieu
Thursday 3:48 AM (3 days ago)            #84
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Đang nghĩ nổ luôn phút 90+ đó


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:50 AM (3 days ago)            #85
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi chutieu:
Đang nghĩ nổ luôn phút 90+ đó
Mình lại ko nghĩ vậy thắng thua ở et


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 3:51 AM (3 days ago)            #86
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Uh tấc nhiên rồi.


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
chutieu
Thursday 3:56 AM (3 days ago)            #87
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Con này fulle-1 luôn mới ghê.


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:57 AM (3 days ago)            #88
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:58 AM (3 days ago)            #89
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Rj nhọ 


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 3:59 AM (3 days ago)            #90
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Rj nhọMình vào đc tý mã 2 hòa
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 3:59 AM (3 days ago)            #91
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
Thursday 4:00 AM (3 days ago)            #92
Bronze Member


Posts: 7159
Liked By: 5927
Joined: 27 Dec 18
Followers: 48


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
MOng 3-0 ko lại mất ăn thua tiền


_--------_

   Like     
chutieu
Thursday 4:01 AM (3 days ago)            #93
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Con ĐAN MÁCH ĐÁ PEN LUÔN THÌ PHẢI


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
chutieu
Thursday 4:14 AM (3 days ago)            #94
Master Member


Posts: 3682
Liked By: 813
Joined: 05 Apr 06
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
MOng 3-0 ko lại mất ăn thua tiềnAway pen thì khó về 0-3 quá
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 34,016,250 Tổng số thành viên: 1058
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng Choén Nào

Share this topic on:Change Timezone:   
 
67.3 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

18.206.48.142